1Par. 17:15 е ... Какво е 1Pas. 17: 15?
Всички тези думи и цялото видение точно казаха на Натана на Давид. 2Светът. 7: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.