1Par. 17: 27 е ... Какво е 1 пара. 17: 27?
Започнете да благославяте дома на слугата си, за да бъде винаги пред вас. Защото, ако благословиш, Господи, тогава ще бъде благословен завинаги. 2Светът. 7: 29

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.