1Par. 17: 17 е ... Какво е 1 Пар. 17: 17?
Но това не беше достатъчно в очите Ти, Боже; Ти прогласяваш къщата на слугата Си и ме гледаш като велик човек, Господи Боже! 2Светът. 7: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.