1Par. 17: 18 е ... Какво е 1Pas. 17: 18?
Какво още може да ви даде Давид за възвисяването на слугата ти? Знаеш слугата ти! Пс. 138: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.