1Par. 17: 21 е ... Какво е 1 Пар. 17: 21?
И кой е подобен на Твоя народ Израиля, един народ в земята, при когото Бог дойде, [да] , за да изкупи собствените си хора, за да те направи име на величие и ужас - изгони народи лицето на народа ти, което си избавил от Египет. Вт. 4: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.