1Par. 17: 4 е ... Какво е 1Par. 17: 4?
Иди и кажи на слугата Ми Давида: Така казва Господ: Ти няма да Ми построиш дом, в който да обитавам 3Tsar. 8: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.