1Par. 17: 5 е ... Какво е 1 пара. 17: 5?
защото не се обитавал в дом, тъй като в деня, когато изведох Израиля до днес, и [отиде] от шатър в шатър и от жилище [ в жилището] . Ex. 7: 5

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.