1Par. 17: 6 е ... Какво е 1 Пар. 17: 6?
Където ходих с целия Израил, казах и дума да - всеки от съдиите в Израел, на което заповядах да пасе моя народ: "защо не ми построихте кедров дом?"

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.