1Par. 17: 7 е ... Какво е 1 Пар. 17: 7?
И сега, така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва Господ на Силите: Аз те взех от стадото, за да бъдеш вожд на людете Ми Израиля; 1 Сам. 16: 12

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.