Втор. 11:30 е ... Какво е Втор. 11: 30?
Ето ги и тях отвъд Йордан, между другото, където слънцето захожда, в земята на ханаанците, които живеят в равнината, срещу Галгал, близо до дъба Море. Ген 12: 6 Живот. 18: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.