Втор. 13: 13 е ... Какво е Втор. 13: 13?
Какво се яви нечестивите измежду вас, и сме изтеглили жителите на града си, като каза: "да идем и да служим на други богове, които вие не знаете" -

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.