1Par. 14: 14 е ... Какво е 1 Пар. 14: 14?
И Давид се допита до Бога и Бог му каза: Не ходи на тях, избегни ги и отиди при тях от черниците; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.