1Par. 12: 19 е ... Какво е 1 Пар. 12: 19?
И от племето на Манасия се приближи [някои] към Давид, когато той дойде с филистимците на бой против Саула, но не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, върнаха го, казвайки: На главата ни ще отиде при господаря си Саул. 1 Сам. 29: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.