1Par. 13: 14 е ... Какво е 1 Пар. 13: 14?
И Божият ковчег престоя в Овид-Едом, в къщата му, на три месеца, и Господ благослови дома на Овид-Едом и всичко, което имаше. 2Светът. 6: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.