1Par. 15: 10 е ... Какво е 1 Пар. 15: 10?
От началника Аминадав и братята му - сто и дванадесет.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.