1Par. 15: 11 е ... Какво е 1 Пар. 15: 11?
И Давид повика Садок и Авиатар, и левитите, Асаия Джоел, Семаевите, Емиил и Аминадав,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.