1Par. 15: 12 е ... Какво е 1Pas. 15: 12?
И рече им: Вие сте началниците на бащините домове на левитите; осветете се и братята си и донесе ковчега на Господа Израилевия Бог в [мястото, което] съм приготвил за него; Num. 8: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.