1Par. 15: 17 е ... Какво е 1 Пар. 15: 17?
И левитите поставиха Емана, син на Йоил, и от братята му Асафа Варахииния син, и на мерарийците, братята им, Итън, синът Кисиевия; 1 Лет. 16: 37

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.