1Par. 15: 18 е ... Какво е 1 Пар. 15: 18?
И с тях братята им от непълнолетния, Захария, Бен, Jaaziel, Семирамота, Ехиил, Уний, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Минеия, Овид - Едом и Еиил, вратарите. 1 Лет. 16: 38

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.