1Par. 15: 21 е това ... Какво е 1 Par. 15: 21?
Мататия, Елифалей, Минеия, Овид - Едом и Еиил и Азазия - с арфи, за да да се направи началото.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.