1Par. 15: 22 е това ... Какво е 1 Par. 15: 22?
А Ханания, главен певец на левитите, аз бях учител по пеене, защото бе изкусен.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.