1Par. 15: 24 е ... Какво е 1 Пар. 15: 24?
Севания Иосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер, свещениците, засвириха с тръбите пред Божия ковчег. Obed - Едом и Йоя са били prishvernikami в Ковчега.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.