1Par. 15: 25 е това ... Какво е 1 Par. 15: 25?
И така, Давид и старейшините на Израел, и хилядниците, отиде да донесе ковчега на Господния завет от къщата на Овид - Едом с радост. 2Светът. 6: 12

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.