1Par. 15: 26 е ... Какво е 1Pas. 15: 26?
И когато Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на завета на Господа, че пожертваха седем юнеца и седем овена.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.