1Par. 15: 28 е това ... Какво е 1 Par. 15: 28?
Така че всичко, Израел изведе ковчег на Господа с възклицание, с глас от рог и тръби и кимвали, свирили на псалтири и цитирали.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.