1Par. 15: 29 - това е ... Какво е 1 Par. 15: 29?
Когато Господ ковчег на завета влезе в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна през прозореца и видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.