1Par. 15: 6 е ... Какво е 1 Пар. 15: 6?
От синовете на Мерарий, началника Асаия и братята му - двеста двадесет и девет ; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.