1Par. 15: 7 е ... Какво е 1 Par. 15: 7?
От синовете на Гирсон, военачалника Иоил и братята му - сто и тридесет ; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.