1Par. 15: 9 е ... Какво е 1 Пар. 15: 9?
От синовете на Хеврон, капитанът Елиил и братята му са осемдесет;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.