1Par. 16: 11 е ... Какво е 1Pas. 16: 11?
Търсете ГОСПОДА и силата Му, търсете лицето Му постоянно;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.