1Par. 16: 16 е ... Какво е 1 пара. 16: 16?
Това, което завещало на Авраам и в което се клел на Исаак, 12: 7 Живот. 22: 16 лук. 1: 73

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.