1Par. 16: 19 е ... Какво е 1 Пар. 16: 19?
Те бяха малки и незначителни, а извънземните в тях, Втор. 32: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.