1Par. 16: 21 е ... Какво е 1 Пар. 16: 21?
И никому не позволи да ги угнетяват, и царе изобличи им

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.