1Par. 16: 28 е ... Какво е 1 Пар. 16: 28?
Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.