1Par. 16: 33 е ... Какво е 1 Пар. 16: 33?
Тогава заедно дървета на гората пред Господа, защото иде да съди земята.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.