1Par. 19: 14 е ... Какво е 1 Пар. 19: 14?
И тъй, Иоав и людете, които бяха с него, да се бият с сирийците, но те избягаха от него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.