1Par. 19: 16 е ... Какво е 1 Пар. 19: 16?
сирийците, като видяха, че бяха победени от Израиля, пратиха посланици да изведат сирийците, които бяха отвъд реката, и Совака Капитанът на Адарезер вървеше пред тях. 2Светът. 10: 15

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.