1Par. 19: 17 е ... Какво е 1 Пар. 19: 17?
Когато това се извести на Давида, той събра целия Израил, през Иордан и застана пред тях, наредени срещу тях; и Давид влезе в битка със сирийците и воюваха с него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.