1Par. 19:18 е ... Какво е 1 Пар. 19: 18?
сирийците побягнаха пред Израиля, и уби Давид изби от сирийците седем хиляди колесници, и четиридесет хиляди войници и Совак, командирът уби.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.