1Par. 20: 8 е ... Какво е 1 Пар. 20: 8?
Те бяха родили на исполина в Гет и паднаха чрез ръката на Давид и чрез ръката на слугите му.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.