1John. 1: 5 е ... Какво е 1Ioan. 1: 5?
И това е посланието, което чухме от него, и ви съобщихме: Бог е светлина и в Него няма тъмнина. Джон. 8: 12

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.