1John. 1: 7 е ... Какво е 1Ioan. 1: 7?
Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и Кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. 1 Петрово. 1: 19 Евр. 9: 14; 1: 5

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.