1John. 2: 1 е ... Какво е 1Ioan. 2: 1?
Децата ми! Това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме застъпник при Отца, Исус Христос, праведният; Рим. 8: 34. 1 Тим. 2: 5

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.