1John. 2: 10 е ... Какво е 1Ioan. 2: 10?
Който обича брата си, пребъдва в светлината, и няма пречка в него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.