1John. 2: 12 е ... Какво е 1Ioan. 2: 12?
Пиша ви, деца, защото греховете ви са простени заради Неговото име. Деяния. 4: 12. 10: 43

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.