1John. 2: 13 е ... Какво е 1Ioan. 2: 13?
Пиша ви, бащи, защото отначало познахте ГОСПОДА. Пиша ти, младежи, защото си победил лукавия. Пиша ти, деца, защото познаваш Отца. Лук. 10: 18 Лук. 10: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.