1John. 2: 14 е ... Какво е 1Ioan. 2: 14?
Написах ви, бащи, защото познахте Него. Аз ви писах, младежи, защото сте силни и Божието слово остава във вас, а вие сте победили злото. Еф. 6: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.