1John. 2: 18 е ... Какво е 1Ioan. 2: 18?
Деца! най-скоро. И тъй като сте чували, че Антихристът ще дойде и сега се появиха много антихристи, ние знаем, че за последен път [и] . Лук. 21: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.