1John. 2: 2 е ... Какво е 1Ioan. 2: 2?
Той е умилостивение за нашите грехове, а не само за нашите, но и за "999" [греховете] на целия свят. Деяния. 5: 31 1 Йоан. 1: 9 1John. 4: 10. 2: 10 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.