1John. 2: 20 е ... Какво е 1Ioan. 2: 20?
Но вие имате помазание от Светия и знаете всичко. Мат. 11: 25 2 Кор. 1: 21

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.